Loading...
 Start Page

λογότυπο ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 - 2020 Επικοινωνήστε μαζί μας:  2610 220 052

Οι Υπηρεσίες μας

Λογιστικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας, έχοντας πολυετή εμπειρία στον χώρο των λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, υποστηρίζει την ορθή λειτουργία του λογιστηρίου σας, είτε στα γραφεια μας είτε στο δικό σας λογιστήριο. Η ορθή λειτουργία απαιτεί ειδικές γνώσεις, συνέπεια, οργάνωση ώστε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση και εξειδικευμένη ενημέρωση του επιχειρηματία, ώστε να οδηγείται στην έγκαιρη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων για το μέλλον της επιχείρησης του. Η εταιρεία μας μπορεί να είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης σας, δίνοντας πρωτοποριακές λύσεις οι οποίες βασίζονται στην μεγάλη εμπειρία της, αλλά και σε ένα εύρος ενασχόλησης απο πολλούς κλάδους της αγοράς.

Τα εξεικευμένα στελέχη μας ενημερώνουν με γνώση και ακρίβεια τις λογιστικές σας καταστάσεις και βιβλία, θέτοντας την βάση για σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις. Αν το επιθυμείτε, μπορούν τα στελέχη μας να εμβαθύνουν στην ανάλυση των οικονομικών σας στοιχείων σε μεγάλο βάθος, βοηθώντας σας να ανακαλύψετε στοιχεία της επιχείρησης σας, που δεν φαντάζεστε, συμβάλλοντας ώστε η επιχείρηση να αναγνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν την κάθε στιγμή στην αγορά, ώστε να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις.

Οι λογιστικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το γραφείο μας είναι:

 • Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ και εναρμονισμένα με την νομοθεσία.
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Υπηρεσίες ανάληψης της διεύθυνσης του λογιστηρίου.
 • Εποπτεία της επιχείρησης στην έδρα της, από εξειδικευμένο λογιστή, σε τακτική χρονική περίοδο (εβδομάδα πχ). Ενημέρωση του επιχειρηματία.
 • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο σχετιζόμενες με τον επιχειρηματικό χώρο(Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Επιμελητήρια).
λογιστικές υπηρεσίες

Φορολογικές υπηρεσίες

Η έγκαιρη αλλά και σωστή φορολογική πληροφόρηση είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την σημερινή σύγχρονη επιχείρηση, αλλά και τον φορολογούμενο πολίτη, διότι γνωρίζουμε το μέγεθος και την συχνότητα των αλλαγών που επέρχονται στην φορολογική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας με την εμπειρία των στελεχών της επιτυγχάνει την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με την άμεση γνώση και ερμηνεία, όλων των φορολογικών αλλαγών που επέρχονται.

Βασικές υπηρεσίες μας στον φορολογικό τομέα είναι:

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συµβουλών σε επιχειρήσεις αλλά και άτομα, οι οποίες εστιάζονται στο αντικείμενο δράσης της καθεμιάς.
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων Ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΟΤΑ, Οργανισμοί τους Ν.Π.Δ.Δ.κλπ), καθώς και ιδιωτών.
 • Σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων παρέχεται υποστήριξη, αλλά και σε τυχόν συνεργασία με εξειδικευμένο νομικό που τυχόν θα επιληφθεί της υπόθεσης.
 • Φορολογία φυσικών προσώπων. Εξειδίκευση σε όλα τα ιδιαίτερα θέματα.
 • Αναπτυξιακοί νόµοι. Γνώση των εφαρμογών τους στις επιχειρήσεις και αξιοποίηση των φορολογικών πλεονεκτηµάτων που παρέχουν.
 • Φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. ∆ιεκπεραίωση όλων των δηλώσεων που την αφορούν.
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές, συμβουλευτική προετοιµασία για ότι επιβάλλει η σχετική νομοθεσία.
Φορολογικές υπηρεσίες

Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί γνώση των κανόνων, αλλά και γνώση των αναγκών μιάς επιχείρησης προκειμένου να ξεκινήσει με καλές συνθήκες, να αναπτυχθεί και να επιβιώσει μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

Στόχος των επιχειρηματικών συμβουλών είναι, η βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης ή του οργανισμού, η μείωση και ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου και κατά βάση, η όσον το δυνατόν μεγαλύτερη εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν, την κάθε χρονική στιγμή στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business plan).
 • Μελέτες βιωσιμότητας.
 • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.
 • Management consulting.
 • Αναπτυξιακά προγράμματα.
 • Οικονομικός σχεδιασμός της επιχείρησης.
 • Αναδιάρθρωση Δανείων.
Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Μισθοδοσίες Εργασιακά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση της μισθοδοσίας κάθε επιχείρησης. Διασφαλίζει τον πελάτη, έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών των νόμων γρήγορα, σωστά και αποδοτικά, αποφεύγοντας περιττή δαπάνη χρόνου και χρήματος. Δίνεται εναλλακτική λύση για όλες τις δύσκολες καταστάσεις που συναντώνται στην εργατική νομοθεσία.

Η εμπειρία των εξειδικευμένων στελεχών μας μπορούν να υποστηρίξουν και την πιο δύσκολη περίπτωση που θα προκύψει.

Οι υπηρεσίες μας της μισθοδοσίας και των εργατικών θεμάτων παρέχεται είτε στο γραφείο μας με το δικό μας λειτουργικό σύστημα, είτε στην έδρα της επιχείρησης και στο δικό της λογισμικό.

Μισθοδοσίες Εργασιακά

Ιδρυση επιχειρήσεων

Όταν υπάρχει η απόφαση για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης στην χώρα μας, και είστε στην ανεύρεση κατάλληλου συνεργάτη ο οποίος θα κάνει πράξη την απόφαση, τότε μια ιδανική λύση είναι το γραφείο μας, το οποίο αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία ίδρυσης της νέας εταιρείας.

Είναι μια σημαντική απόφαση, αφού πέραν του κόστους υπάρχει το θέμα της εμπιστοσύνης για την ικανότητα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιτυχημένα και σύντομα. Η εμπειρία, και ικανότητα και των στελεχών του γραφείου μας κάνει αξιόπιστη και σίγουρη την διαδικασία ίδρυσης της νέας επιχείρησης με επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής, που ταιριάζει στις ανάγκες της νέας επιχειρηματικότητας. Και όλα αυτά παρέχονται σε απόλυτα λογικό κόστος.

Το σύνολο των ενεργειών ίδρυσης νέας εταιρείας περιλαμβάνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρίας. Καταστατικό, ΓΕΜΗ , Δ.Ο.Υ., άνοιγμα λογαριασμού σε Τράπεζα, πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, και λοιπές δευτερεύουσες διαδικασίες που απαιτούνται.

Ιδρυση επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική ανάλυση – Reporting

Η εταιρεία έχει μακροχρόνια εμπειρία στην χρηματοοικονομική ανάλυση. Απο το σημείο που δημιουργούνται οι λογιστικές καταστάσεις και τα λογιστικά ισοζύγια, ξεκινάμε την, με κάθε τρόπο, ανάλυση των δεδομένων αυτών, εφ οσον το επιθυμεί η επιχείρηση, δημιουργώντας πάρα πολλές οικονομικές αναφορές, οι οποίες θα δώσουν απαντήσεις και επιλογές λύσεων για την ιδιαίτερη θέση και κατάσταση σε δεδομένη χρονική στιγμή, της επιχείρησης σας. Ενδεικτικά μπορείτε:

 • Να έχετε αναλύσεις ταμειακής ρευστότητας Cash-Flow & Reporting τα οποία παρουσιάζουν την αντίστοιχη εικόνα στην επιχείρηση σας.
 • Να μάθετε την Αξία της Επιχείρησης σας με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού, στην περίπρωση αγοράς ή πώλησης επιχειρήσεων.
 • Να υπάρχουν στην διάθεση σας οικονομικές αναφορές που θα βοηθήσουν στην μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Η δημιουργία Προϋπολογισμών (budget) και συγκρίσεις με την εκτέλεση τους. Παρακολούθηση και αναμόρφωση των προυπολογισμών.
 • Ανάλυση ABC, Z –SCORE, πιθανότητες πτώχευσης.
 • Κοστολόγηση προϊόντων, τμημάτων καθώς και συνδυασμός αυτών.
 • Νεκρό σημείο (breakeven point) της επιχείρησης.
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τομείς τους οποίους στηρίζει και ως υπηρεσίες στους πελάτες της. Τέτοιες είναι:

 • Φορολογικά Σεμινάρια – Φορολογικός Σχεδιασμός.
 • Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων – Νεκρό Σημείο.
 • Μείωση Κόστους.
 • Οικονομική ανάλυση.
Εκπαίδευση

Επιδοτούμενα προγράμματα

Επιδοτούμενα προγράμματα

λογότυπο εταιρείας

Διεύθυνση: Ηλία Μηνιάτη 20, Πάτρα 262 25

Τηλέφωνο: 2610 220 052

Email: info@e-horizons.gr

 

ΑΡΧΙΚΗ  /  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  /  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ  /  ΝΕΑ  /  ΑΡΘΡΑ & ΘΕΜΑΤΑ  /  ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ  /  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Login / Sitemap

Copyright © 2020 - 2024 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ | Λογιστική Εταιρία Πάτρα